Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7269

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorging (31347).

(Zie vergadering van 18 mei 2010.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wolbert (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolbert (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)

Mevrouw Spies (CDA):

De CDA-fractie heeft tegen dit wetsvoorstel gestemd. Ik hoor u het CDA noemen, maar dat klopt niet.

De voorzitter:

Het wetsvoorstel was aangenomen en ik maak aantekening van het feit dat u tegen hebt gestemd. Ik heb overigens een heleboel opgestoken handen bij de CDA-fractie gezien! Het wetsvoorstel is nog steeds aangenomen.