Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7292

Aan de orde is het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (32390, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor om, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:

  • 1. Mr. C.E. Drion

  • 2. Mr. G. Snijders

  • 3. Mr. D.J.C. Aben.

Daartoe wordt besloten.