Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7289

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële onderwerpen (32333).

(Zie vergadering van 11 maart 2010.)

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 48, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Justitie (32333, nr. 48, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (32333, nr. 52), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel E.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Defensie (32333, nr. 51, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel I.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Defensie (32333, nr. 51, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel I.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Defensie (32333, nr. 51, III), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel I.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32333, nr. 50), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel M.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze brief met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 49, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 49, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel O.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat hij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. U vermeldde dat de brief van de vaste commissie voor LNV (32333, nr. 50) met algemene stemmen is aangenomen, maar de Partij voor de Dieren was tegen.

De voorzitter:

De Partij voor de Dieren was tegen.

Zojuist vermeldde ik bij de stemming over de brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (32333, nr. 49, II) niet dat de VVD voor was.