Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7275

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het consumentenbeleid (27879, nr. 27), te weten:

- de motie-Aasted Madsen-van Stiphout c.s. over contracten afgesloten via de cold-callingmethode (27879, nr. 29);

- de motie-Aasted Madsen-van Stiphout/Vos over de realistisch te bereiken snelheden van vaste en mobiele internetabonnementen (27879, nr. 30);

- de motie-Gesthuizen over prestatiebeloning bij telefonische verkoop (27879, nr. 31).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

In stemming komt de motie-Aasted Madsen-van Stiphout c.s. (27879, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aasted Madsen-van Stiphout/Vos (27879, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (27879, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.