Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7273

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (24170, nr. 105), te weten:

- de motie-Karabulut/Leijten over bij de TOG-regeling uitgaan van de zorgbehoefte van het gehandicapte kind (24170, nr. 106);

- de motie-Jan de Vries over automatisch toekennen van een tegemoetkoming bij een passende AWBZ-indicatie (24170, nr. 107).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

In stemming komt de motie-Karabulut/Leijten (24170, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries (24170, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.