Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7310-7315

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Jaarverslagen en slotwetten

Financieel jaarverslag van het Rijk 2009 - 32360

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 april 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Slotwet Infrastructuurfonds 2009 - 32360-A

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Gemeentefonds 2009 - 32360-B

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Provinciefonds 2009 - 32360-C

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Fonds economische structuurversterking 2009 - 32360-D

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Spaarfonds AOW 2009 - 32360-E

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Diergezondheidsfonds 2009 - 32360-F

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet BTW-compensatiefonds 2009 - 32360-G

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Huis der Koningin 2009 - 32360-I

 • minister-president, J.P. Balkenende - 19 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Staten-Generaal 2009 - 32360-IIA

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009 - 32360-IIB

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2009 - 32360-III

 • minister-president, J.P. Balkenende - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009 - 32360-IV

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet van Nationale Schuld 2009 - 32360-IXA

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Financiën 2009 - 32360-IXB

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009 - 32360-V

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Justitie 2009 - 32360-VI

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 - 32360-VII

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 - 32360-VIII

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Defensie 2009 - 32360-X

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds 2009 - 32360-XI

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2009 - 32360-XII

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 - 32360-XIII

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 - 32360-XIV

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 - 32360-XV

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 - 32360-XVI

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet begroting van Jeugd en Gezin 2009 - 32360-XVII

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Slotwet begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009 - 32360-XVIII

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 4 mei 2010

 • Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Infrastructuurfonds - 32360-A-1

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Gemeentefonds - 32360-B-1

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Provinciefonds - 32360-C-1

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Fonds economische structuurversterking - 32360-D-1

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Spaarfonds AOW - 32360-E-1

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Diergezondheidsfonds - 32360-F-1

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over BTW-compensatiefonds - 32360-G-1

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Huis der Koningin - 32360-I-1

 • minister-president, J.P. Balkenende - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Staten-Generaal - 32360-IIA-1

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba - 32360-IIB-1

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 32360-III-1

 • minister-president, J.P. Balkenende - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Koninkrijksrelaties - 32360-IV-1

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van de Nationale Schuld - 32360-IXA-1

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Financiën - 32360-IXB-1

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Buitenlandse Zaken - 32360-V-3

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Justitie - 32360-VI-1

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 32360-VII-1

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, E.M.H. Hirsch Ballin - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 32360-VIII-1

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Defensie - 32360-X-1

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag over Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en over het Waddenfonds - 32360-XI-3

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J.C. Huizinga-Heringa - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Verkeer en Waterstaat - 32360-XII-1

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Economische Zaken - 32360-XIII-1

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 32360-XIV-3

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 32360-XV-1

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32360-XVI-3

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Jeugd en Gezin - 32360-XVII-3

 • minister voor Jeugd en Gezin, A. Rouvoet - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag van Wonen, Wijken en Integratie - 32360-XVIII-3

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, E. van Middelkoop - 7 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het financieel jaarverslag van het Rijk 2009 - 32360-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Infrastructuurfonds 2009 - 32360-A-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Gemeentefonds 2009 - 32360-B-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Provinciefonds 2009 - 32360-C-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Fonds economische structuurversterking 2009 - 32360-D-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Spaarfonds AOW 2009 - 32360-E-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het BTW-compensatiefonds 2009 - 32360-F-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag BTW-compensatiefonds 2009 - 32360-G-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van het Huis der Koningin 2009 - 32360-I-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Staten-Generaal 2009 - 32360-IIA-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009 - 32360-IIB-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2009 - 32360-III-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Koninkrijksrelaties 2009 - 32360-IV-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Financiën 2009 - 32360-IXB-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Buitenlandse Zaken 2009 - 32360-V-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Justitie 2009 - 32360-VI-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009 - 32360-VII-2

 • president van de Algemene Lijst van ingekomen stukkenRekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009 - 32360-VIII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Nationale Schuld 2009 - 32360-IXA-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Defensie 2009 - 32360-X-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van het Waddenfonds 2009 - 32360-XI-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Verkeer en Waterstaat 2009 - 32360-XII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Economische Zaken 2009 - 32360-XIII-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009 - 32360-XIV-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009 - 32360-XV-2

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 - 32360-XVI-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Jeugd en Gezin 2009 - 32360-XVII-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport bij het jaarverslag Wonen, Wijken en Integratie 2009 - 32360-XVIII-4

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken (inclusief Ontwikkelingssamenwerking) van 10 mei 2010 - 21501-02-967

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie VW inzake de 26e voortgangsrapportage HSL-Zuid - 22026-316

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afbestelling deel pandemischegriepvaccins - 22894-270

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie n.a.v. het verzoek van het lid Van Gerven bij de regeling van werkzaamheden op 30 maart jl. over de publicatie van het rapport "Staat van de Gezondheidszorg" (SGZ) van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de "Volksgezondheid Toekomst Verkenning" (VTV) van het RIVM - 22894-271

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "waarde commerciële radiovergunningen" - 24095-257

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

SUWI Jaarverslagen 2009 en de meibrieven 2011 - 26448-436

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de motie-Pechtold inzake transgenders - 27017-71

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie Defensie inzake een haalbaarheidsstudie voor een Hawk-onderzoek - 27580-16

 • minister van Defensie, E. van Middelkoop - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Openstelling rijksbaggerdepots voor derden, Landelijke Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie en de Regeling Specifieke eenmalige uitkering Baggerwerkzaamheden Bebouwd gebied - 27625-163

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage perceelsregistratie - 28625-99

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 11 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de ministeriële bijeenkomst van de Noord-Atlantische Raad (NAR) te Tallinn op 22 en 23 april jl. - 28676-106

 • minister van Buitenlandse Zaken, M.J.M. Verhagen - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van het ministerie van Financiën over burgerbrieven 2009 - 29362-167

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake resultaten verscherpte controles KLPD op de A1 - 29398-226

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken toezeggingen CBR - 29398-227

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 11 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie VW inzake een nadere reactie verbetering van de verkeersveiligheid in het landbouwverkeer - 29398-228

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 11 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rappel toezeggingen AO Spoor d.d. 9 februari jl. - 29893-102

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verbetering informatievoorziening treinreizigers - 29984-225

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besteding van de FENS-gelden - 29984-226

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 11 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toekomst AWBZ, motie-Van Miltenburg/Wiegman-van Meppelen Scheppink over toegang tot de Centra voor Consultatie en Expertise voor particuliere zorgaanbieders - 30597-144

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; Stand van zaken augustus 2009" van de Algemene Rekenkamer - 31300-19

 • staatssecretaris van Defensie, J.G. de Vries - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van de commissie over fraude Goldman Sachs - 31371-336

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 11 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de commissie voor Financiën om vertrouwelijke toezending conceptrapport commissie-Scheltema - 31371-337

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Opdracht aan Commissie Onderwijs en Besturing BVE en verzoek aan Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven i.o. - 31524-64

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen uit AO Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW) op 15 april 2010 inzake "de reguliere instrumentenkist" van de IGZ - 31765-18

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de initiatiefnota van het lid Atsma "Fietsen in Nederland: een tandje erbij" - 31796-8

 • minister van Verkeer en Waterstaat, C.M.P.S. Eurlings - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending eindrapportage van de Wetsevaluatie Kamer van Koophandel - 32004-2

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezichtverslag 2010; financieel toezicht op de provincies - 32123-B-16

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beheersverslag Belastingdienst 2009 - 32123-IXB-15

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen aan de vaste commissie voor LNV - 32123-XIV-201

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het AO Moties en toezeggingen van 20 mei - 32123-XIV-202

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg - 11 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoeringsregelgeving gebaseerd op de Veiligheidswet BES - 32207-10

 • staatssecretaris van Lijst van ingekomen stukkenBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nationale verklaring 2009 - 32306-4

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 april 2010 - 32317-12

 • minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 18 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport "Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Terugblik 2010" van de Algemene Rekenkamer (32338, nrs. 1-2) - 32338-4

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 12 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kerncijfers 2005-2009 Onderwijs Cultuur en Wetenschap - 32360-VIII-5

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A. Rouvoet - 19 mei 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Uitnodiging briefing publicatie OESO landenrapport 16 juni 2010 - 2010Z07936

 • minister van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven - 10 mei 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)