Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7272

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over kwaliteitszorg cure, te weten:

- de motie-Van der Veen/Timmer over verstrekking van medicinale zuurstof (31765, nr. 13).

(Zie vergadering van 12 mei 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.