Publicaties over dossier 32123

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS, te weten: de motie-Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012 (32123-XI, nr. 69), en de motie-Neppérus/Jansen over een validatieprocedure (32123-XI, nr. 70)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7276 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het gevangeniswezen (32123-VI, nr. 99), te weten: de motie-Van Velzen/Azough over specifiek op de kinderen gerichte bezoekmogelijkheden (24587, nr. 387); de motie-Van Velzen/Azough over openhouden van afdelingen voor zedendelinquenten (24587, nr. 388), en de motie-Van Velzen/Azough over onderwijsprogramma's in penitentiaire inrichtingen (24587, nr. 389)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  18-06-2010 2009-2010 nr. 86, pagina 7274 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de brede heroverweging, te weten: - de motie-Pechtold over niet bezuinigen op het onderwijs bij de heroverwegingen (32123, nr. 43); - de motie-Pechtold/Halsema over het gelijktijdig aan de Kamer, de premier en de vicepremiers toezenden van de rapporten van de heroverwegingscommissie (32123, nr. 44); - de motie-Pechtold/Halsema over mogelijkheden om het groeivermogen van de Nederlandse economie te vergroten (32123, nr. 45) en 4 andere moties (de nrs. 47 t/m 50)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2010 2009-2010 nr. 37, pagina 3590 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 (32123), te weten de motie-De Boer c.s. over een adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad betreffende de aansluiting tussen leren, werken en ondernemerschap (32123, letter H) en de motie-Schouw c.s. om de publieke omroep deel te laten uitmaken van de brede heroverwegingsoperatie (32123, letter I)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-11-2009 2009-2010 nr. 8, pagina 211 - 212 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 (32123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-11-2009 2009-2010 nr. 7, pagina 171 - 189 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 (32123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-11-2009 2009-2010 nr. 7, pagina 135 - 160 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2010 (32123)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-11-2009 2009-2010 nr. 7, pagina 194 - 207 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (32123 III) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (32123 I), te weten: de motie-Van Raak over een visiestuk over de toekomst van de monarchie (32123 I, nr. 6); de motie-Van Raak over het overtuigen van de kroonprins dat hij moet afzien van het vastgoedproject in Mozambique (32123 I, nr. 7); de motie-Van Raak over het ongedaan maken van de vergoeding voor privévluchten van leden van het Koninklijk Huis (32123 I, nr. 9); de motie-Kant over bevriezing van de toeslagen voor de leden van het Koninklijk Huis (32123, nr. 7), en 9 andere moties (32123 I, nrs. 10, 11, 13, 14, 16 en 17, en 32123 III, nrs. 6 t/m 8)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-11-2009 2009-2010 nr. 13, pagina 952 - 954 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2010 (32123), te weten de motie-Verdonk over het vakantiehuis van de kroonprins in Mozambique (32123, nr. 24)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-11-2009 2009-2010 nr. 13, pagina 954 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de Miljoenennota voor het jaar 2010 (32123), te weten: de motie-Rosenthal c.s. over de betrokkenheid bij de voortgang van de heroverwegingen (32123, letter D), en de motie-Koffeman c.s. over de mogelijkheid onderzoek te doen bij financiële instellingen in geval van faillissement waarbij grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen raken (32123, letter E)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2009 2009-2010 nr. 5, pagina 111 - 112 Eerste Kamer der Staten-Generaal