Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7276

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over AWACS, te weten:

- de motie-Jansen c.s. over een binnenvliegregeling als er geen geluidsreductie van 35% is bereikt in 2012 (32123-XI, nr. 69);

- de motie-Neppérus/Jansen over een validatieprocedure (32123-XI, nr. 70).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (32123-XI, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Neppérus/Jansen (32123-XI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.