Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7291

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over stand van zaken JSF, te weten:

- de motie-Van Velzen c.s. over het per direct geen nieuwe verplichtingen meer aangaan (26488, nr. 235);

- de motie-Eijsink c.s. over het terugdraaien van investeringen in het eerste JSF-testtoestel (26488, nr. 236);

- de motie-Peters c.s. over niet langer hanteren van de kandidatenvergelijkingen (26488, nr. 237).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Velzen c.s. (26488, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

(geroffel op bankjes)

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, zou ik een reactie van het kabinet willen hebben over de wijze waarop het deze motie gaat uitvoeren. Aangezien de motie morgen in de ministerraad besproken wordt – dat gaf de minister al aan – zou ik toch denken dat het kabinet ten laatste aanstaande maandag met een brief kan komen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (26488, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

(geroffel op bankjes)

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Nu deze motie is aangenomen, zou ik ook graag spoedig een reactie ontvangen van de regering. Van mij mag het dinsdag.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (26488, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan de heer Vendrik.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Wij zien graag een briefje van het kabinet waarin staat hoe het deze aangenomen motie gaat uitvoeren. Toch niet later dan morgen, dacht ik.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.