Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7277-7278

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de OV-chipkaart, te weten:

- de motie-Smits over volledige verantwoordelijkheid voor de OV-chipkaart bij de rijksoverheid (23645, nr. 361);

- de motie-Smits over een vergoeding voor buiten hun schuld gedupeerde studenten (23645, nr. 362);

- de motie-Smits over niet afschaffen van de strippenkaart door de stadsregio Amsterdam (23645, nr. 363);

- de motie-De Mos over uitbreiding van de bevoegdheden van controleurs (23645, nr. 364);

- de motie-De Mos over de bijdrage van de invoering van de OV-chipkaart aan bestrijding van zwartrijden en agressie (23645, nr. 365);

- de motie-De Mos over voorkomen dat de OV-chipkaart het reizen duurder maakt (23645, nr. 366);

- de motie-Van Gent over maximaal 10% prijsstijging als gevolg van de introductie van de OV-chipkaart (23645, nr. 367);

- de motie-Van Gent over een applicatie om de reizigers te waarschuwen die niet hebben uitgecheckt (23645, nr. 368);

- de motie-Aptroot over het gebruik van de OV-chipkaart door visueel gehandicapten (23645, nr. 369);

- de motie-Aptroot over de opslag van persoonlijke gegevens van houders van een OV-chipkaart (23645, nr. 370).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

De voorzitter:

De motie-De Mos (23645, nr. 364) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de OV-chipkaart mede in het leven is geroepen om zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer tegen te gaan;

constaterende dat uit een rapport van NS Concernveiligheid Intelligence blijkt dat in maart van dit jaar conducteurs ruim 2000 keer om hulp van politie of veiligheidsteams van de NS vroegen, 500 keer meer dan het maandelijks gemiddelde van 2009;

constaterende dat 40% van de agressie op de trein wordt veroorzaakt door zwartrijders;

overwegende dat onveiligheid niet bijdraagt aan een goed openbaar vervoer;

overwegende dat controleurs reizigers die zich schuldig maken aan wangedrag zoals spugen, beledigen en het lastigvallen van reizigers, niet kunnen beboeten;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de bevoegdheden van controleurs zodanig kunnen worden uitgebreid, dat zij ook boetes kunnen uitschrijven voor wangedrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 371 (23645).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Smits (23645, nr. 361).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smits (23645, nr. 362).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smits (23645, nr. 363).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Mos (23645, nr. 371).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Mos (23645, nr. 365).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (23645, nr. 366).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (23645, nr. 367).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (23645, nr. 368).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot (23645, nr. 369).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aptroot (23645, nr. 370).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.