Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7290

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over LNV, moties en toezeggingen, te weten:

- de motie-Ouwehand over vooropstellen van herstel en behoud van de mariene ecosystemen (32123-XIV, nr. 204).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.