Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7282

Aan de orde is de behandeling van:

het ontwerp van een profielschets ten behoeve van de benoeming van een Voorzitter (32388, nr. 1).

De voorzitter:

Wij zullen over deze profielschets opnieuw stemmen in de nieuwe Kamer. De Kamer in haar oude samenstelling biedt dit ontwerp aan de Kamer in haar nieuwe samenstelling aan.

Ik stel voor, de ontwerpprofielschets vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.