Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7271

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden (31375).

(Zie vergadering van 18 mei 2010.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Is mevrouw Kant bereid, de verdediging van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer op zich te nemen?

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Dat wil ik uiteraard heel graag. Wij weten alleen niet of de tijd het toestaat, of het nog mogelijk is om dit wetsvoorstel voor de verkiezingen in de Eerste Kamer te behandelen. De bereidheid is groot, zo kan ik u zeggen.

De voorzitter:

Wij wensen u veel succes met de verdediging in de Eerste Kamer.

(applaus)

De voorzitter:

De heer Poppe kust u namens ons allen, mevrouw Kant. Hij is de enige die dat mag!