Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7287

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het bericht "CO2-bom onder Barendrecht", te weten:

- de motie-Vendrik c.s. over afzien van het demonstratieproject met CO2-opslag in Barendrecht (28982, nr. 105).

(Zie vergadering van 21 april 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.