Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7281

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ICT bij de overheid, te weten:

- de motie-Gerkens c.s. over besparingen op ICT-uitgaven door de overheid (26643, nr. 156);

- de motie-Van der Burg c.s. over mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud (26643, nr. 157).

(Zie vergadering van 19 mei 2010.)

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (26643, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (26643, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.