Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7202

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de aangehouden motie-Van Gent/Remkes (31954, nr. 25) en over de aangehouden motie-Vendrik c.s. (28982, nr. 105).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO medisch specialisten (AO d.d. 19 mei), met als eerste spreker het lid Van Gerven.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO moties en toezeggingen LNV (AO d.d. 20 mei), met als eerste spreker het lid Ouwehand.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel voor om, indien nodig, nog heden een VAO te agenderen naar aanleiding van het nu nog te houden algemeen overleg Natura 2000.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan zou ik het woord willen geven aan mevrouw Verdonk, maar zij is niet in de zaal. Wij zullen het zonder haar moeten doen.

Dan zijn wij toegekomen aan de voortzetting van het verantwoordingsdebat. Maar wij wachten even tot er wat meer mensen zijn.

Ik constateer dat zij nu binnenstromen. Ik wacht nog even, want ik gun de heer Cramer meer publiek dan nu aanwezig is. Wellicht dat er wat signalen kunnen worden gegeven.

Mevrouw Verdonk, u had nog rappellen willen doen. Wij wachten nog, dus u kunt dat nu nog even doen.

Mevrouw Verdonk (Verdonk):

Voorzitter. Dank u wel. Ik heb een aantal vragen gesteld die nog niet zijn beantwoord en waarvoor ik dus nu wil rappelleren. Het betreft ten eerste vragen aan de minister van Justitie over het oppakken van een criminele familie in Amsterdam. Deze vragen zijn al op 22 maart ingezonden, maar ze zijn nog steeds niet beantwoord. In de tweede plaats betreft het vragen aan de minister van Justitie over de handelwijze van curatoren. Dat schijnen heel moeilijke vragen te zijn, want ook hierover hebben wij al een uitstelbericht gehad. Nu graag een antwoord.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar de regering.