Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 86, pagina 7268

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het arbeidsmarktbeleid (29282, nr. 99), te weten:

- de motie-Leijten/Van Gerven over een verbod om medisch personeel uit ontwikkelingslanden te werven (29282, nr. 100).

(Zie vergadering van 18 mei 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.