Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 15 december 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 december

Woensdag 20 december

Donderdag 21 december

Stemmingen

29 521, nr. 356

29 521, nr. 357 (overgenomen)

Stemming

27 925, nr. 618

Stemmingen

34 775 A, nr. 13

34 775 A, nr. 14

34 775 A, nr. 15

34 775 A, nr. 16

34 775 A, nr. 17

34 775 A, nr. 18

34 775 A, nr. 19

34 775 A, nr. 20

34 775 A, nr. 21

34 775 A, nr. 22

34 775 A, nr. 23

34 775 A, nr. 24

34 775 A, nr. 25 (gewijzigd)

34 775 A, nr. 26 (aangehouden)

34 775 A, nr. 27 (gewijzigd)

34 775 A, nr. 28

34 775 A, nr. 29

34 775 A, nr. 30 (aangehouden)

34 775 A, nr. 44 (gewijzigd, was nr. 31)

34 775 A, nr. 32 (aangehouden)

34 775 A, nr. 33

34 775 A, nr. 34

34 775 A, nr. 35

34 775 A, nr. 36

34 775 A, nr. 37

34 775 A, nr. 38

34 775 A, nr. 39

34 775 A, nr. 40 (gewijzigd)

34 775 A, nr. 41 (gewijzigd)

34 775 A, nr. 42

34 775 A, nr. 43

Stemmingen

34 775 XVIII, nr. 7

34 775 XVIII, nr. 8

34 775 XVIII, nr. 9

34 775 XVIII, nr. 10

34 775 XVIII, nr. 11

34 775 XVIII, nr. 12

34 775 XVIII, nr. 13 (overgenomen)

34 775 XVIII, nr. 14

34 775 XVIII, nr. 15 (aangehouden)

34 775 XVIII, nr. 16

34 775 XVIII, nr. 17

34 775 XVIII, nr. 18

34 775 XVIII, nr. 19

34 775 XVIII, nr. 20

34 775 XVIII, nr. 21

34 775 XVIII, nr. 22

34 775 XVIII, nr. 23

34 775 XVIII, nr. 24

34 775 XVIII, nr. 25

34 775 XVIII, nr. 26

34 775 XVIII, nr. 27 (gewijzigd)

34 775 XVIII, nr. 28

34 775 XVIII, nr. 29

34 775 XVIII, nr. 30

34 775 XVIII, nr. 31

34 775 XVIII, nr. 32

34 775 XVIII, nr. 33

34 775 XVIII, nr. 34

34 775 XVIII, nr. 35

Stemmingen

34 835, nr. 2

Stemmingen

34 775 XVI, nr. 56

34 775 XVI, nr. 57

34 775 XVI, nr. 58

34 775 XVI, nr. 59

34 775 XVI, nr. 60

34 775 XVI, nr. 61

34 775 XVI, nr. 62

34 775 XVI, nr. 63

34 775 XVI, nr. 64

34 775 XVI, nr. 65 (aangehouden)

34 775 XVI, nr. 66

34 775 XVI, nr. 67

34 775 XVI, nr. 68

34 775 XVI, nr. 69

34 775 XVI, nr. 70 (overgenomen)

34 775 XVI, nr. 71

34 775 XVI, nr. 72

34 775 XVI, nr. 73

34 775 XVI, nr. 74

34 775 XVI, nr. 75

34 775 XVI, nr. 76 (overgenomen)

34 775 XVI, nr. 77

34 775 XVI, nr. 78 (aangehouden)

34 775 XVI, nr. 79

34 775 XVI, nr. 80 (overgenomen)

34 775 XVI, nr. 81

34 775 XVI, nr. 82

34 775 XVI, nr. 83

34 775 XVI, nr. 84

34 775 XVI, nr. 85

34 775 XVI, nr. 86

34 775 XVI, nr. 87

34 775 XVI, nr. 88

34 775 XVI, nr. 89 (aangehouden)

34 775 XVI, nr. 90

34 775 XVI, nr. 91

34 775 XVI, nr. 92

34 775 XVI, nr. 93

34 775 XVI, nr. 94

34 775 XVI, nr. 95

34 775 XVI, nr. 96

34 775 XVI, nr. 97

34 775 XVI, nr. 98 (overgenomen)

34 775 XVI, nr. 99 (aangehouden)

34 775 XVI, nr. 100

34 775 XVI, nr. 101

34 775 XVI, nr. 102

34 775 XVI, nr. 103

34 775 XVI, nr. 104

34 775 XVI, nr. 105

34 775 XVI, nr. 106

34 775 XVI, nr. 107

34 775 XVI, nr. 108

34 775 XVI, nr. 109

34 775 XVI, nr. 110 (aangehouden)

Stemmingen

34 801, nr. 9

Stemmingen

34 775 XIII, nr. 58

34 775 XIII, nr. 59

34 775 XIII, nr. 60 (aangehouden)

34 775 XIII, nr. 61 (gewijzigd)

34 775 XIII, nr. 62

34 775 XIII, nr. 63

34 775 XIII, nr. 64

34 775 XIII, nr. 65 (aangehouden)

34 775 XIII, nr. 66

34 775 XIII, nr. 67

34 775 XIII, nr. 68

34 775 XIII, nr. 69

34 775 XIII, nr. 70

34 775 XIII, nr. 71

34 775 XIII, nr. 72

34 775 XIII, nr. 73

34 775 XIII, nr. 74

34 775 XIII, nr. 75

34 775 XIII, nr. 76

34 775 XIII, nr. 77

34 775 XIII, nr. 78 (aangehouden)

34 775 XIII, nr. 79

34 775 XIII, nr. 80

34 775 XIII, nr. 81

34 775 XIII, nr. 82

34 775 XIII, nr. 83

34 775 XIII, nr. 84

34 775 XIII, nr. 85

34 775 XIII, nr. 86

34 775 XIII, nr. 87

34 775 XIII, nr. 88

34 775 XIII, nr. 89

34 775 XIII, nr. 90

34 775 XIII, nr. 91

34 775 XIII, nr. 92

34 775 XIII, nr. 93

34 775 XIII, nr. 94

34 775 XIII, nr. 95

34 775 XIII, nr. 96

34 775 XIII, nr. 97

34 775 XIII, nr. 98 (aangehouden)

34 775 XIII, nr. 99

34 775 XIII, nr. 100

34 775 XIII, nr. 101

34 775 XIII, nr. 102 (aangehouden)

34 775 XIII, nr. 103

34 775 XIII, nr. 104

34 775 XIII, nr. 105

34 775 XIII, nr. 106

34 775 XIII, nr. 107

34 775 XIII, nr. 108

34 775 XIII, nr. 109

34 775 XIII, nr. 110

34 775 XIII, nr. 111

34 775 XIII, nr. 112

34 845

34 775 I

34 775 III

34 775 XV

22 831, nr. 131

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage Minusma (Mali)

– de motie-Karabulut over geen Nederlandse militairen naar Mali sturen

– de motie-Van Ojik over klimaatverandering in Mali

4. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018

– de motie-Karabulut over de militaire bijdrage aan Resolute Support niet verlengen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Sienot wenst zijn moties op stuk nrs. 25 en 27 te wijzigen. Dhr. Von Martels wenst zijn motie op stuk nr. 40 te wijzigen en verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 41 in stemming te brengen en te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Aalst over een verkeerslichtenvrij knooppunt A27 Hooipolder

– de motie-Van Aalst/Remco Dijkstra over sneller realiseren van project A20 Nieuwerkerk-Gouda

– de motie-Van Aalst over verbreding van de A2 Eindhoven-Weert

– de motie-Van Aalst over de A4-Zuid als verkenning opnemen

– de motie-Van Aalst/Wilders over de verbreding van de A67 Eindhoven-Venlo

– de motie-Van Aalst over de N35 bij Mariënheem

– de motie-Van Aalst/Remco Dijkstra over opwaardering van de spitsstroken tussen Zaandam en Purmerend

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over de verbreding van de N50

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over prioritering in de aanpak van N-wegen

– de motie-Remco Dijkstra over voortvarend werken aan wegentrajecten

– de motie-Remco Dijkstra over de knelpunten op de A15-goederencorridor

– de motie-Sienot c.s. over de Noordelijke Randweg Utrecht

– de gewijzigde motie-Sienot c.s. over de regionale knelpunten op het spoor

– de motie-Sienot c.s. over innovatieve oplossingen voor bereikbaarheid

– de gewijzigde motie-Sienot/Remco Dijkstra over innovatieve maatregelen voor het traject Weert-Eindhoven

– de motie-Kröger over uitwerken van WLO-scenario's conform het klimaatverdrag van Parijs

– de motie-Kröger over een breder afwegingskader bij keuzes voor infrastructuur

– de motie-Kröger over een alternatief per spoor voor korte vliegafstanden

– de gewijzigde motie-Kröger c.s. over een treintraject tussen Utrecht en Breda

– de motie-Laçin/Remco Dijkstra over de overlast door de A8

– de motie-Laçin c.s. over de geluidsoverlast door de verbreding van de A27

– de motie-Van der Graaf c.s. over de sluis bij Kornwerderzand

– de motie-Van der Graaf/Remco Dijkstra over de verkeersveiligheid op de N59

– de motie-Van der Graaf c.s. over een inventarisatie en risicoanalyse van alle onbewaakte spoorwegovergangen

– de motie-Van der Graaf c.s. over de A28 tussen Zwolle en Hoogeveen

– de motie-Von Martels c.s. over een oplossing voor de fileknelpunten A1/A30 en A1/A35

– de motie-Von Martels c.s. over grensoverschrijdende baten

– de gewijzigde motie-Von Martels c.s. over een geluidsscherm op de A27 bij Hilversum

– de gewijzigde motie-Von Martels/Amhaouch over complete realisering van de Maaslijn

– de motie-Gijs van Dijk over de voortgang van het project Beter Benutten

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over de realisatie van (bovenwettelijke) geluidswerende maatregelen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor BZK over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke ordening

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 27 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Kops over de huurprijzen in de corporatiesector met 15% verlagen

– de motie-Kops/Fritsma over sociale huurwoningen uitsluitend aan Nederlanders toewijzen

– de motie-Koerhuis over de verkoop van dure sociale huurwoningen

– de motie-Koerhuis over een perverse prikkel bij de berekening van bezoldigingsmaxima

– de motie-Koerhuis c.s. over de evaluatie van de NHG-regeling

– de motie-Koerhuis over het meewegen van de studielening bij de hypotheekofferte

– de motie-Koerhuis/Ronnes over het verzilveren van overwaarde

– de motie-Voortman/Ronnes over een startersfonds

– de motie-Voortman/Van Tongeren over een lagere huur voor woningen in het aardbevingsgebied

– de motie-Voortman c.s. over het initiatiefrecht voor huurders

– de motie-Voortman over een openruimteheffing

– de motie-Ronnes/Dik-Faber over het aanwijzen van Oost-Drenthe als krimpregio

– de motie-Ronnes/Koerhuis over de bouwopgave

– de motie-Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten

– de motie-Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing

– de motie-Ronnes/Dik-Faber over verminderen van de administratieve lastendruk

– de motie-Beckerman c.s. over een landelijk actieplan tegen schimmel en achterstallig onderhoud

– de motie-Beckerman c.s. over het recht om groot onderhoud af te dwingen

– de motie-Beckerman c.s. over een nieuw investeringsfonds voor sociale huurwoningen

– de motie-Beckerman c.s. over het vragen van te hoge huren beboeten als economisch delict

– de gewijzigde motie-Beckerman over renovatie van Rietveldwoningen in Reeuwijk

– de motie-Van Eijs c.s. over het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek

– de motie-Van Eijs/Ronnes over het aanpakken van huisjesmelkers

– de motie-Nijboer c.s. over het verduurzamen van sociale huurwoningen

– de motie-Nijboer c.s. over de kosten van de invoering van de Omgevingswet

– de motie-Dik-Faber c.s. over een «ouderenwoonakkoord»

– de motie-Dik-Faber/Voortman over het actieprogramma Weer Thuis

– de motie-Azarkan over het privatiseren van sociale woningen

– de motie-Azarkan over het lagere eigenwoningbezit onder Nederlanders met een migrantenachtergrond

7. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel te besluiten.

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

– de motie-Agema/Gerbrands over een verplichte bestuurderstoets in de zorg

– de motie-Agema/Gerbrands over een dragerschapstest bij ivf-behandelingen

– de motie-Agema/Gerbrands over fysiotherapie bij reumatische aandoeningen

– de motie-Agema/Gerbrands over het afschaffen van het eigen risico

– de motie-Agema over een overheadnorm

– de motie-Agema over contact met mensen van 80 jaar of ouder

– de motie-Agema over afschaffen van vijfminutenregistraties in de wijkverpleging

– de motie-Agema over de indicatiestelling overlaten aan het veld

– de motie-Agema over best practices in de verpleeghuiszorg

– de motie-Agema over intensivering van de fraude-opsporing

– de motie-Agema over de nachtverpleging en de bezettingsnorm

– de motie-Agema over samenvoegen van de zorgzwaartepakketten 4 tot en met 9

– de motie-Agema over de aanmeldprocedure voor de backpay

– de motie-Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen

– de motie-Aukje de Vries/Van den Berg over snellere toelating van geneesmiddelen

– de motie-Hermans c.s. over het verbeterprogramma

– de motie-Ellemeet c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars

– de motie-Ellemeet/Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling

– de motie-Ellemeet/Slootweg over ondersteunen van mantelzorgers

– de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra over positieve seksuele gezondheid

– de motie-Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod

– de motie-Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem

– de motie-Van den Berg c.s. over herinrichting van de kwaliteitsregistraties

– de motie-Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten

– de motie-Slootweg/Dik-Faber over de dubbele zorgval

– de motie-Kooiman/Marijnissen over kleinschalige opvang in de wijk

– de motie-Kooiman/Ellemeet over de ova-ruimte uitzonderen van de hoofdlijnenakkoorden

– de motie-Kooiman c.s. over lokaal draagvlak meewegen in de zorgspecifieke fusietoets

– de motie-Kooiman c.s. over het tegengaan van onderbesteding

– de motie-Kooiman/Arissen over de premies substantieel verlagen

– de motie-Bergkamp c.s. over de kwaliteit van zorg thuis

– de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet over de knelpunten bij inkoop Wmo

– de motie-Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg

– de motie-Bergkamp c.s. over meer forensisch artsen kindermishandeling

– de motie-Pia Dijkstra/Ellemeet over een tijdelijke abortusvoorziening

– de motie-Pia Dijkstra/Dik-Faber over geestelijke verzorging binnen de eerste lijn

– de motie-Pia Dijkstra/Aukje de Vries over kennisinfrastructuur op het gebied van e-health

– de motie-Dijksma c.s. over verbieden van kloonpolissen

– de motie-Dijksma c.s. over de extra middelen voor huisartsen

– de motie-Dijksma c.s. over het abonnementstarief in de Wmo

– de motie-Dik-Faber/Slootweg over de bereikbaarheid en vergoeding van geestelijke verzorging

– de motie-Dik-Faber/Van der Staaij over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

– de motie-Dik-Faber over een nieuw hoofdlijnenakkoord over de huisartsenzorg

– de motie-Arissen over verbod op kindermarketing voor ongezonde producten

– de motie-Arissen over bedrijven die ongezonde producten op de markt brengen

– de motie-Arissen over groene speelvoorzieningen in de buurt

– de motie-Arissen over een voorlichtingscampagne over minder vlees

– de motie-Arissen c.s. over huisdieren meenemen naar zorginstellingen

– de motie-Sazias c.s. over ondervoeding in de zorg

– de motie-Sazias c.s. over valpreventie bij ouderen

– de motie-Sazias c.s. over de medicatiebeoordeling buiten het eigen risico plaatsen

– de motie-Sazias/Ellemeet over meer medisch specialisten in loondienst

– de motie-Van der Staaij c.s. over geen vergroting van administratieve lasten

– de motie-Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden

– de motie-Van der Staaij/Dijksma over een minimumprijs voor alcohol

9. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake een voorlichtingsvraag aan de Afdeling advisering van de Raad van State

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te besluiten.

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Graus wenst zijn motie op stuk nr. 61 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Graus over afzien van de verhoging van het lage btw-tarief

– de motie-Graus over afzien van de vliegtaks

– de motie-Graus over «made in Holland»-producten

– de gewijzigde motie-Graus over beschermingsmaatregelen voor bedrijven

– de motie-Graus over de gevolgen van de btw-ongelijkheid

– de motie-Graus over het nationaal houden van investeringsprogramma's

– de motie-Veldman c.s. over de inzet van de middelen voor innovatie in 2018

– de motie-Veldman c.s. over het tegengaan van de daling van Wbso-percentages

– de motie-Veldman c.s. over een plan van aanpak voor het mkb

– de motie-Veldman c.s. over een jaarlijkse top over digitalisering

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties

– de motie-Van der Lee c.s. over de kosten van het klimaatbeleid in beeld brengen

– de motie-Van der Lee over een akkoord over duurzame investeringen in Nederland

– de motie-Van der Lee/Jetten over verbeteren van de energiebesparingsverplichting

– de motie-Van der Lee c.s. over behouden van de huidige salderingsregeling

– de motie-Van der Lee/Moorlag over windenergieparken boven de Waddeneilanden

– de motie-Van Tongeren over omlaag brengen van het verbruik van Gronings gas

– de motie-Van Tongeren over verspilling van aardgas

– de motie-Van Tongeren over een tegemoetkoming bij afsluiten van de gasaansluiting

– de motie-Van Tongeren over de verantwoordelijkheid van de NAM voor mijnbouwschade

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV

– de motie-Amhaouch c.s. over het betaalgedrag van overheden verbeteren

– de motie-Amhaouch c.s. over één openbaar digitaal register inbesteden

– de motie-Amhaouch/Van der Lee over uitbreiding van de MKB-innovatiestimulering

– de motie-Amhaouch c.s. over digitalisering door het brede mkb

– de motie-Hijink/Van der Lee over bescherming van beursgenoteerde bedrijven

– de motie-Hijink/Moorlag over de Postdialoog

– de motie-Beckerman c.s. over inzicht in financiële steun aan de fossiele sector

– de motie-Beckerman c.s. over het maken van winst door het Centrum Veilig Wonen

– de motie-Beckerman c.s. over omlaag brengen van de export van Gronings gas

– de motie-Beckerman/Moorlag over verduurzaming van de huursector

– de motie-Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting

– de motie-Paternotte c.s. over belemmerende wetgeving voor 3D-geprinte producten

– de motie-Paternotte c.s. over de SBIR-oproepen

– de motie-Paternotte c.s. over een SBIR-oproep op het gebied van serious gaming

– de motie-Jetten/Agnes Mulder over de geleidelijke uitfasering van gasgestookte cv-ketels

– de motie-Jetten c.s. over het laten participeren van EBN in geothermieprojecten

– de motie-Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital

– de motie-Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen

– de motie-Moorlag c.s. over nadelen van gaswinning voor Groningers wegnemen

– de motie-Moorlag c.s. over de gaswinning sneller en verder terugbrengen

– de motie-Moorlag c.s. over het spreiden van economische activiteiten

– de motie-Bruins over jaarlijkse informatie over de kennisbasis van VSL

– de motie-Bruins c.s. over minimale tenderkosten

– de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over een revolverend fonds

– de motie-Dik-Faber/Jetten over het pilotproject Blue Energy

– de motie-Van Raan over een PBL-verkenning naar klimaateffecten

– de motie-Van Raan over standaard een vegetarische menukaart in eetgelegenheden van de overheid

– de motie-Van Raan c.s. over een transitieagenda voor de inkrimping van de veehouderij

– de motie-Van Raan over een transitieagenda voor de inkrimping van de luchtvaart

– de motie-Van Raan over de voorwaarde dat een project moet bijdragen aan duurzaamheid

– de motie-Van Raan/Wassenberg over een parlementair onderzoek naar het illegaal lozen van chemische stoffen

– de motie-Wassenberg c.s. over geen nieuwe subsidies voor mestvergisters

– de motie-Wassenberg c.s. over geen geld berekenen voor het afsluiten van de gasaansluiting

– de motie-Wassenberg c.s. over de herziening van de salderingsregeling

11. Debat over de Najaarsnota 2017 met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

10

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

7

minuten

ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie:

5

minuten

12. Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. Artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie (plenaire afronding in één termijn)

14. Gezamenlijke behandeling van:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

16. VAO Scheepvaart (AO d.d. 07/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Arbeidsomstandigheden – Handhaving (AO d.d. 29/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VSO over de Eritrese diasporabelasting in Europa met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO GGZ (AO d.d. 29/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 22/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 07/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 23/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 07/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

Langetermijnagenda

20 december 2017 t/m 15 januari 2018 (week 52 en week 1 en 2) – kerstreces

16, 17 en 18 januari 2018 (week 3)

– VAO MBO (AO d.d. 13/12)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 14/12)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

34 456 (Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 793 (Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters)

34 627 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie))

34 716 (Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

34 770 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie))

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

23, 24 en 25 januari 2018 (week 4)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 769 (Wet transparant toezicht financiële markten)

34 618 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak)

34 558 (Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

30 en 31 januari, 1 februari 2018 (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

6, 7 en 8 februari (week 6)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

13, 14 en 15 februari (week 7)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 740 (Wet modernisering faillissementsprocedure)

20, 21 en 22 februari (week 8)

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9) – krokusreces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 598 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W) (te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand)) (Minister LNV)

8. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

9. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

10. Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

11. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Minister EZK)

12. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

13. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

15. Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam (Nijkerken-De Haan) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

17. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

18. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

19. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Minister SZW)

20. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

21. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

22. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

23. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

25. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

26. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

27. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&W)

3. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister RB)

7. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

9. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

10. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

12. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

15. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

23. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

27. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

34. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

36. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

40. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

42. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister I&W, Staatssecretaris I&W)

43. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

44. Interpellatie-Grashoff over het bericht dat het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn pas volgend jaar met de Kamer kan worden besproken (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

46. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 5 februari 2018 van 14.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

15 december 2017)

VVD:

166

minuten

PVV:

39

minuten

CDA:

63

minuten

D66:

47

minuten

GroenLinks:

35

minuten

SP:

57

minuten

PvdA:

44

minuten

ChristenUnie:

16

minuten

PvdD:

5

minuten

50PLUS:

46

minuten

SGP:

21

minuten

DENK:

18

minuten

Forum voor Democratie:

75

minuten