Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-A nr. 14

34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de A20 bij Gouda tot de top drie fileknelpunten van Nederland behoort volgens de file top 50;

overwegende dat het project A20 Nieuwerkerk–Gouda reeds in het MIRT is opgenomen met de opmerking dat versnelling mogelijk is indien de provincie bereid is tot cofinanciering;

verzoekt de regering om, met cofinanciering vanuit de provincie de A20 Nieuwerkerk a/d IJssel–Gouda sneller te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Remco Dijkstra