34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een duurzame woning leidt tot milieuwinst en een comfortabelere woning;

overwegende dat een duurzame huurwoning leidt tot een lagere energierekening voor de huurder maar ook tot een hogere woningwaarde voor de eigenaar;

overwegende dat de rekening voor het verduurzamen van een sociale huurwoning nu volledig kan worden doorberekend in een hogere huur;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat huurders ook financieel profiteren van verduurzaming van hun woning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Beckerman

Voortman

Azarkan

Naar boven