34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ten minste een half miljoen mensen last hebben van schimmel en achterstallig onderhoud;

overwegende dat de gezondheid en de veiligheid van huurders daarmee in gevaar komt;

verzoekt de regering, aan huurders het recht te geven om (groot) onderhoud af te dwingen over de onderhoudsgebreken op grond waarvan de Huurcommissie een uitspraak heeft gedaan voor huurverlaging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Voortman

Naar boven