34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN KOERHUIS EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen met overwaarde in hun huis te maken hebben, maar dat deze overwaarde vaak niet verzilverd kan worden;

van mening dat het mogelijk moet zijn voor mensen om deze overwaarde binnen randvoorwaarden te kunnen verzilveren;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met hypotheekverstrekkers, de Nationale Hypotheek Garantie en de Autoriteit Financiële Markten om knelpunten weg te nemen;

verzoekt de regering voorts, dit te onderzoeken en zo snel mogelijk aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Ronnes

Naar boven