34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat woningcorporaties volgens de Woningwet 2015 zich moeten richten op het bouwen, verhuren en beheren van echte sociale huurwoningen;

constaterende dat op dit moment ook ander bezit meegenomen wordt in de hoogte van de salarissen van corporatiebestuurders;

verzoekt de regering, deze perverse prikkel bij berekening van bezoldigingsmaxima weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Naar boven