34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de grote steden enorme vraag naar betaalbare geschikte woningen is;

overwegende dat het door de hoge grondprijs en hoge huizenprijzen voor veel mensen met een middeninkomen lastig is om een betaalbare geschikte woning te vinden;

overwegende dat bouwen op binnenstedelijke grond vaak door bijvoorbeeld asbestsanering duurder is dan op grond buiten de bebouwde kom;

overwegende dat er in steden nog veel ruimte is waar extra woningen gebouwd kunnen worden en de groene ruimte rondom steden juist zo veel mogelijk groen zouden moeten blijven;

verzoekt de regering om, te onderzoeken of een openruimteheffing een geschikte maatregel zou kunnen zijn om geschikte verdichting te stimuleren en het groene landschap buiten de bebouwing te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Naar boven