34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maximale loan to value per 1 januari 2018 van 101% naar 100% daalt en dat de NHG-premie hierdoor duidelijker voelbaar wordt;

constaterende dat starters hierdoor afgeschrikt zouden kunnen worden om een NGH-hypotheek af te sluiten;

constaterende dat de NHG-premie tijdens de crisis meer dan verdubbeld is naar 1%;

constaterende dat de regering bezig is met een evaluatie van de NHG-regeling;

verzoekt de regering, de evaluatie van de NHG-regeling af te ronden voor de indiening van de begroting voor 2019 en hierin de mogelijkheden voor verlaging van de NHG-premie mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Ronnes

Van Eijs

Dik-Faber

Naar boven