34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek er in 2040 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland wonen (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers;

constaterende dat ouderen ook wanneer zij zorg nodig hebben, langer zelfstandig blijven wonen;

overwegende dat de transformatie van de zorg lokaal plaatsvindt, waarbij nieuwe wooninitiatieven, zoals het Ben Oude NijHuis in Rotterdam en de Knarrenhof in Zwolle voorzien in de behoefte van ouderen om samen zelfstandig te kunnen wonen, ook wanneer zorg nodig is;

overwegende dat er een grote behoefte is aan betaalbare woon(zorg)vormen tussen langer zelfstandig thuis en het verpleeghuis, zoals ook is opgenomen in Waardig ouder worden;

verzoekt de regering, eventuele belemmeringen in regelgeving weg te nemen en te komen tot een «ouderenwoonakkoord» met gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, ouderenbonden en andere relevante partijen als bijdrage aan de Woonagenda,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs

Ronnes

Koerhuis

Naar boven