Publicaties over dossier 34770

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (134 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie (Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 33915 Ministerie van Financiën
 2. AMvB Download icon PDF (122 kB)

  Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2018 Staatsblad 2018, 147 Ministerie van Financiën
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (250 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) en Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2018 Staatscourant 2018, 22478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Wet Download icon PDF (31 kB)

  Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2018 Staatsblad 2018, 89 Ministerie van Financiën
 5. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34755); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-03-2018 2017-2018 nr. 21, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (80 kB)

  Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-03-2018 2017-2018 nr. 46, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-03-2018 2017-2018 nr. 48, item 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (2 kB)

  Stemmingen moties Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-03-2018 2017-2018 nr. 48, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 6 maart 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-03-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (80 kB)

  Implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-02-2018 2017-2018 nr. 46, item 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal