34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er woningnood heerst in veel gemeenten;

verzoekt de regering, de Minister de mogelijkheid te geven om in te grijpen wanneer de wachttijd voor een sociale huurwoning boven de vier jaar stijgt en de gemeente een aanwijzing te geven, waardoor de gemeente en woningcorporatie(s) snel een meer betaalbare huurwoning moeten realiseren;

verzoekt de regering tevens, daartoe een nieuw investeringsfonds op te richten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Voortman

Naar boven