Kamerstukken in dossier 34627

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 34627, nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (77 kB)

  Besluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-04-2019 2018-2019 34627, nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Voorhang ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34627, nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (640 kB)

  Nota van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-04-2019 2018-2019 34627, nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Vertraging implementatie nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34627, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (277 kB)

  Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  31-05-2018 2017-2018 34627, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief van de minister van EZK inzake Consultatie ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34627, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (147 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van ..-..-...., nr. WJZ/18086924, houdende regels omtrent de aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet (Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-05-2018 2017-2018 34627, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34627, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Bouwbesluit; Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 32757, nr. 146 Tweede Kamer der Staten-Generaal