Kamerstukken in dossier 34627

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Vertraging implementatie nader gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Jetten over full disclosure (Kamerstuk 34627-43)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34627, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (277 kB)

  Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  31-05-2018 2017-2018 34627, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief van de minister van EZK inzake Consultatie ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34627, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (147 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van ..-..-...., nr. WJZ/18086924, houdende regels omtrent de aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet (Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-05-2018 2017-2018 34627, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34627, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Bouwbesluit; Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 32757, nr. 146 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (88 kB)

  Nota van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-04-2018 2017-2018 34627, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (46 kB)

  Besluit van ..-..-...., houdende nadere regels met betrekking tot het verplaatsen of verkabelen van een hoogspanningsverbinding

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-04-2018 2017-2018 34627, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Brief regering; Ontwerpbesluit besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34627, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34627, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal