34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuurders soms hogere huren vragen dan is toegestaan volgens de maximale huurprijs volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel;

verzoekt de regering, de Wet op de economische delicten en de Woningwet zodanig aan te passen dat het vragen van te hoge huren wordt beboet als economisch delict bij een uitspraak voor huurverlaging door de Huurcommissie en deze boetes bij recidive op te laten lopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Voortman

Naar boven