34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huurprijzen in de corporatiesector sinds 2012 met 15% zijn gestegen;

overwegende dat de huurders gigantisch uitgeknepen en in de steek gelaten zijn;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de huurprijzen in de corporatiesector met 15% worden verlaagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

Naar boven