34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigenwoningbezit onder Nederlanders met een migrantenachtergrond aanzienlijk lager is dan het eigenwoningbezit onder Nederlanders zonder migrantenachtergrond;

overwegende dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet krijgen en ongerechtvaardigde verschillen onwenselijk zijn;

verzoekt de regering, nader te onderzoeken waarom dit specifieke verschil op de woningmarkt bestaat en welke aanpassingen zouden helpen om hier verbeteringen in aan te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Naar boven