34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schimmel en achterstallig onderhoud in huurwoningen een veel voorkomend probleem is dat voor het laatst tien jaar geleden is onderzocht;

verzoekt de regering, een landelijke inventarisatie uit te voeren naar schimmel en achterstallig onderhoud;

verzoekt de regering tevens, te starten met een landelijk actieplan, welk als doel heeft op zo kort mogelijke termijn een einde te maken aan schimmel en achterstallig onderhoud in huurwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Voortman

Naar boven