34 775 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID EIJS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maximale loan to value per 1 januari 2018 van 101% naar 100% daalt en dat de NHG-premie daardoor pijnlijk zichtbaar wordt;

constaterende dat starters hierdoor afgeschrikt zouden kunnen worden om een NHG-hypotheek af te sluiten, terwijl die op termijn voor een lagere rentelast en een veiligere hypotheek zorgt;

overwegende dat toenemend gebruik van de NHG tot minder hypotheekrenteaftrek zou kunnen leiden en ook lagere lasten voor het Rijk;

van mening dat het belangrijk is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de NHG-premie meegefinancierd kan blijven worden in de hypotheek en eventueel fiscaal aftrekbaar kan blijven, bijvoorbeeld via een aanvullende lening die wordt afgelost uit het rentevoordeel dat de NHG oplevert;

verzoekt de regering voorts hierover zo spoedig mogelijk een brief te sturen met een voorstel hoe dit op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Koerhuis

Ronnes

Dik-Faber

Naar boven