27 926 Huurbeleid

Nr. 271 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de maatregel passend toewijzen voorkomen kan worden dat huishoudens met lage inkomens een groot deel van het inkomen aan wonen moeten besteden;

constaterende dat deze maatregel ook tot onrechtvaardige uitkomsten kan leiden;

verzoekt de regering, met woningcorporaties af te spreken dat zij huishoudens van vijf of meer personen met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, voor een duurdere huurwoning een zodanige maatwerkhuur berekenen dat voldaan wordt aan de maatregel inzake passend toewijzen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Albert de Vries

Naar boven