27 926 Huurbeleid

Nr. 272 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN RONNES

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de maatregel passend toewijzen voorkomen kan worden dat huishoudens met lagere inkomens een te groot deel van het inkomen aan wonen moeten besteden;

constaterende dat deze maatregel ook tot onrechtvaardige uitkomsten kan leiden;

verzoekt de regering, met woningcorporaties af te spreken dat zij voor huishoudens met een laag inkomen die vanwege hun zorg- of ondersteuningsbehoefte aangewezen zijn op een duurdere aangepaste en/of geclusterde woning, een zodanige maatwerkhuur berekenen dat wordt voldaan aan de maatregel passend toewijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Ronnes

Naar boven