Kamerstukken in dossier 32127

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement over het (niet) toevoegen van ruimtelijke en infrastructurele en wettelijke voorschriften door de regering bij AMvB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om de bepalingen in de Natuurbeschermingswet onverkort van kracht te laten blijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor een voorstel van wet om de vertragende werking van het huidige grondbeleid aan te pakken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om kleine bouwprojecten van minder dan 20 woningen onder de reikwijdte van het hoofdstuk 'Versnelde uitvoering van bouwprojecten' te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Nader gewijzigd amendement om alternatievenonderzoek en advies van de Commissie-mer niet te schrappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Amendement om in stand te houden dat provincies, en niet het Rijk, projecten en handelingen in de zeehavens aan de Natuurbeschermingswet 1998 toetsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Motie voor toepassing aanbevelingen commissie Elverding op alle projecten in deze wet, en aanvullende wetgeving voor toepassing op relevante ruimtelijke wetten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om de ecologische hoofdstructuur als project aan de Crisis- en herstelwet toe te voegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Gewijzigd amendement om zeker te stellen dat geen ontwikkelingen zijn toegestaan zolang het bevoegd gezag geen beleidsregels of algemene voorschriften heeft vastgesteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32127, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal