24 077 Drugbeleid

Nr. 383 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris het belang erkent van ondersteuning die mensen nodig hebben in de nazorgsfeer;

constaterende dat door experts in het rapport Aanbevelingen voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde problemen wordt gesteld dat de cliënt na de behandeling bij voorkeur gaat naar een andere omgeving of woonplaats dan waar hij vóór zijn behandeling verbleef, om te voorkomen dat hij terugkomt in het milieu waar hij vaak gebruikte;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de VNG en verslavingszorginstellingen om te bezien in hoeverre en voor welke verslavingsproblematiek woonruimte (in een andere stad) en dagbesteding na de behandeling deel zouden moeten uitmaken van de gewenste nazorg, en de Kamer hierover te informeren voor 1 januari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Naar boven