24 077 Drugbeleid

Nr. 380 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de LADIS-cijfers blijkt dat het aantal hulpvragen in de verslavingszorg in 2015 met 7% is gedaald ten opzichte van 2014;

constaterende dat het aantal verslaafden tegelijkertijd echter eerder is toegenomen dan afgenomen;

van mening dat uitgesloten moet worden dat het eigen risico leidt tot zorgmijding en mensen daardoor geen hulp krijgen om van hun verslaving af te komen;

van mening dat het eenvoudig is uit te zoeken of dit het geval is;

verzoekt de regering, uit te zoeken of het eigen risico invloed heeft gehad op de daling van het aantal hulpvragen in de verslavingszorg, en de Kamer hierover voor het eind van het jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven