Kamerstukken in dossier 19637

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Onderzoek naar gebruik van Kleinschalige Centrale Opvang (KCO)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1000 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Brief minister over haar reactie op de brief van Vluchtelingenwerk AZC Echt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1001 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Brief minister inzake uitvoering motie-Lambrechts (verzoek om vertrouwelijke inzage rapporten die ten grondslag liggen aan algemeen ambtsbericht Democratische Republiek Congo)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1002 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Brief minister over een wijziging van het landgebonden asielbeleid Irak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Algemeen ambtsbericht Irak, december 2005

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1003 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Motie om een beleid van categoriale bescherming in te stellen voor asielzoekers uit Nepal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1004 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Motie om alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in de leeftijd van 15 tot 18 jaar zoveel mogelijk in kleinschalige opvang onder te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1005 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Motie voor recht op opvang voor alle (ex-)asielzoekers die rechtmatig in Nederland verblijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1006 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Motie voor een ruimhartig toelatingsbeleid jegens asielzoekers die als Bosnische moslims de val van de enclave Srebrenica hebben meegemaakt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1007 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vreemdelingenbeleid; Motie voor handhaving van het categoriaal beschermingsbeleid ten aanzien van Irak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 19637, nr. 1008 Tweede Kamer der Staten-Generaal