Kamerstukken in dossier 19637

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op de gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl (Kamerstuk 35000-VI-77) en toezegging aan het lid Van Toorenburg inzake dwangsommen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2474 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Kinderen in vreemdelingendetentie / alternatieve toezichtmaatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2473 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Landenbeleid Russische Federatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2471 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Overgangsmaatregelen na beëindiging Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2472 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1763 kB)

  WODC-Rapport "Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen. Analyse van een beleidslogica”

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 19637, nr. 2470 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (13 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Beleidsreactie op het WODC-Rapport "Maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen. Analyse van een beleidslogica”

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2470 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘IND ontbreekt vaak in de rechtszaal bij zaken afgewezen asielzoekers’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2469 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Een nieuwe balans in het regeerakkoord (asiel en migratie, onder meer over de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (DRLVK))

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2459 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 januari 2019, over een juridische duiding van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 19 juni 2018 in de zaak Gnandi

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2460 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (0 kB)

  Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 19637, nr. 2461 Tweede Kamer der Staten-Generaal