Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329689 nr. 442

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 442 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 30 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er serieuze signalen zijn dat mensen vanwege financiële redenen afzien van noodzakelijke zorg, met alle risico's van dien;

verzoekt de regering, te regelen dat zorgprofessionals die merken dat mensen vanwege financiële redenen onterecht afzien van zorg dit kunnen melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten