Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325424 nr. 209

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 209 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN KEIJZER

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de komende jaren vele burgers te maken zullen krijgen met dementie;

overwegende dat het kabinet grote wijzigingen in het beleid en de financiering van de AWBZ wil doorvoeren, zoals verwoord in de hoofdlijnenbrief langdurige zorg;

verzoekt de regering, helder te maken wat hiervan de consequenties zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Keijzer