Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201325424 nr. 210

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 210 MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN TANAMAL

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mantelzorgers vaak overbelast zijn;

constaterende dat zij vaak op hun werk niet vertellen dat ze intensief en langdurig voor iemand zorgen, niet goed geïnformeerd zijn over mogelijkheden tot zorgverlof en andere cao-afspraken;

constaterende dat uitval van overbelaste mantelzorgers miljarden kost aan productiviteitsverlies;

constaterende dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uitval helpt voorkomen;

constaterende dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid niet tot extra personeelskosten leidt, maar daar juist op bespaart;

overwegende dat de overheid als werkgever onder het motto «practice what you preach», haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen;

verzoekt de regering, in overleg met de andere bewindspersonen te onderzoeken hoe meer ministeries, provinciehuizen en gemeenten mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid kunnen gaan voeren;

verzoekt de regering bovendien, één ministerie aan te wijzen dat de komende jaren de voortgang monitort en de Kamer daarover met regelmaat te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Tanamal