Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20092010-94-7851".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28385
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-01
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7851
Identifier h-tk-20092010-94-7851
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 7851-7851
PS key HAN8615A44
Publicatiedatum 2010-07-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 94
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 7851
Taal nl
Titel Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het mestbeleid, te weten de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het bemestingsadvies voor zaaiuien (28385, nr. 174) (herdruk)
Vergaderjaar 2009-2010