Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenavond ook te stemmen over de aangehouden motie-De Rouwe c.s. (32123-A, nr. 125).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel tot haar voorzitter heeft gekozen het lid De Wit.

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik:

 • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Sterk tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Justitie het lid Ormel tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor de Rijksuitgaven het lid Van Hijum tot lid en de leden Atsma en Smilde tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures en het lid Koppejan tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Hijum;

 • - in het Presidium het lid Atsma tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik:

 • - in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Recourt tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Groot tot lid en de leden Jadnanansing, Klijnsma en Van der Veen tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Groot tot lid in plaats van het lid Dikkers en het lid Dikkers tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Financiën het lid Bouwmeester tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de leden Van Dekken en Monasch tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken het lid Dijksma tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Van Dekken tot lid in plaats van het lid Klijnsma en het lid Klijnsma tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de leden Dijsselbloem, Çelik en Klijnsma tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat het lid Van Dekken tot lid en de leden Plasterk en Groot tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de leden Van Dekken en Groot tot lid en het lid Dijsselbloem tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de vaste commissie voor de Rijksuitgaven de leden Kuiken en Hamer tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de GroenLinks-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie het lid Van Gent tot lid in plaats van het lid Voortman en het lid Voortman tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Halsema.

Aangezien voor Kamerstuk 32386, nr. 1, de termijnen zijn verstreken, stel ik vast dat, wat deze Kamer betreft, de daarbij ter stilzwijgende goedkeuring overlegde stukken zijn goedgekeurd. Ik stel voor, dit Kamerstuk voor kennisgeving aan te nemen.Voorzitter

Ik stel voor, de volgende aanhangige stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 26834-33; 31490-39; 31490-43; 31490-41; 32124-14; 31701-30; 28479-54; 2010Z09119; 32207-10; 31568-69; 32213-(R1903)-23; 2010Z06387; 32123-IV-23; 32213-(R1903)-41; 2010Z05081; 22343-247; 25422-78; 25422-79; 25834-54; 27801-71; 28966-23; 28973-40; 29362-170; 29383-143; 29383-144; 29383-147; 30015-39; 30196-106; 30872-62; 30920-20; 31755-37; 31793-41; 31953-27; 31953-28; 31953-29; 31953-31; 31953-34; 31953-36; 32123-XI-66; 32123-XI-76; 32127-143; 32123-XVI-134; 29282-102; 29248-112; 31765-10; 2010Z10158; 21501-31-210; 31765-20; 2010Z07248; 2010Z08467; 2010Z09178; 2010Z07811; 2010Z05761; 32123-XVI-131; 29282-90; 29282-91; 31532-38; 30597-137; 22894-265; 32239-2; 29248-121; 29247-126; 2010Z05338; 21501-34-145; 29282-95; 21501-31-209; 21501-31-213; 29689-301; 2010Z08237; 22894-268; 32123-XVI-10; 32123-XVI-17; 29248-117; 25424-100; 30946-8; 32279-4; 29247-113; 29683-52; 22894-266; 29477-129; 29477-130; 25424-99; 29362-171; 29248-118; 2010Z07423; 2010Z09324; 2010Z09088; 2010Z07488; 2010Z08511; 2010Z09329; 2010Z08275; 31700-XVI-92; 29282-97; 29247-112; 29247-85; 27017-71; 31765-1; 31765-5; 32123-XVI-88; 32123-XVI-125; 32123-XVI-85; 21501-31-208; 32123-XVI-135; 32123-XVI-133; 31765-8; 32123-XVI-129; 26631-302; 32123-XVI-127; 29248-123; 32159-6; 27659-115; 20454-99; 24170-108; 29248-116; 25170-42; 2010Z10141; 21501-31-207; 2010Z08684; 22894-264; 32310-6; 2010Z08282; 32123-XVI-132; 32144-2; 29282-96; 19637-1345; 2010Z08699; 2010Z09258; 24557-119; 24587-393; 28345-105; 29270-36; 29515-309; 29515-321; 31700-V-95; 31731-8; 32123-V-90; 32123-VI-102; 32123-VI-104; 32123-VI-108; 32123-VI-109; 32194-15; 32317-13; 2010Z09060; 2010Z02457; 29338-95; 32123-VIII-118; 32123-VIII-131; 31482-54; 31322-69; 32123-VIII-130; 2010Z05441; 31322-74; 2010Z07544; 31497-26; 2010Z06309; 2010Z07170; 32123-VIII-123; 31288-100; 31289-84; 2010Z09198; 30187-51; 31322-73; 32307-3; 32123-VIII-119; 31524-61; 31288-103; 32123-VIII-133; 31874-69; 32263-7; 30187-50; 29736-52; 32360-VIII-5; 31322-87; 23645-358; 31322-72; 31289-82; 31874-71; 27406-177; 31524-57; 32123-VIII-120; 31289-87; 2010Z07711; 27406-179; 31288-92; 31293-74; 29362-175; 30079-23; 31524-46; 2010Z06798; 2010Z05994; 2010Z08845; 31511-6; 32123-VIII-106; 21501-34-142; 32156-19; 27923-96; 32123-VIII-132; 31982-4; 2010Z06198; 31524-62; 31524-59; 31821-79; 31322-83; 31524-60; 29240-41; 23645-359; 31482-60; 2010Z08984; 32123-XIV-197; 31482-61; 32386-2; 30187-52; 31288-98; 31289-80; 31874-70, 31495-21; 2010Z07598; 2010Z07631; 2010Z07653; 2010Z07814; 2010Z10039; 21501-33-269; 21501-33-276; 21501-33-280; 21501-33-281; 22026-307; 22026-313; 22026-314; 22026-315; 22026-316; 22026-317; 22026-318; 22112-1032; 22589-301; 23645-331; 23645-335; 23645-338; 23645-347; 23645-348; 23645-352; 23645-353; 23645-355; 23645-356; 23645-357; 23645-360; 24691-108; 26959-134; 27625-162; 27625-163; 27625-164; 27625-165; 27625-166; 28642-49; 28642-51; 29385-59; 29385-60; 29385-61; 29398-200; 29398-207; 29398-211; 29398-215; 29398-216; 29398-217; 29398-218; 29398-219; 29398-220; 29398-221; 29398-222; 29398-223; 29398-224; 29398-225; 29398-226; 29398-227; 29398-228; 29398-231; 29398-232; 29893-100; 29893-101; 29984-211; 29984-216; 29984-217; 29984-218; 29984-223; 29984-224; 29984-225; 30060-12; 30175-96; 30196-108; 30490-15; 30490-16; 30490-17; 30490-19; 30523-45; 30913-9; 30913-10; 31305-173; 31305-179; 31409-28; 31409-29; 31521-52; 31796-4; 31796-6; 31796-7; 31796-8; 31796-9; 31801-15; 31896-12; 32123-A-81; 32123-A-101; 32123-A-102; 32123-A-103; 32123-A-104; 32123-A-105; 32123-A-106; 32123-A-107; 32123-A-108; 32123-A-109; 32123-A-111; 32123-A-112; 32123-A-113; 32123-A-114 en 32123-A-115.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van heden:

 • - het VAO drinkwaterbesluit met als eerste spreker het lid Jansen van de fractie van de SP;

 • - het VAO toekomst plantenveredeling, ontwikkelingen in octrooi- en kwekersrecht met als eerste spreker het lid Ouwehand van de fractie van de PvdD;

 • - het VAO erfpacht Staatsbosbeheer met als eerste spreker het lid Van Gerven van de fractie van de SP;

 • - het VAO Q-koorts met als eerste spreker het lid Ouwehand van de fractie van de PvdD.

Ten slotte stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van heden, dit alles onder voorbehoud: het VAO staatssteun woningcorporaties, het VAO compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid ten behoeve van Parkstad Limburg, het VSO perceelsregistratie en het VAO zwangerschap en geboorte.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik zou thans het woord willen geven aan mevrouw Wolbert, maar ik stel vast dat zij niet aanwezig is. Dat betekent dat wij haar verzoek niet zullen honoreren. Mevrouw Leijten wenst evenwel het woord.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Dit is een lastige situatie. De PvdA wil een spoeddebat aanvragen over een doveninternaat. Dat is speciaal onderwijs. Daarover is een schriftelijk overleg waarop de minister van Onderwijs eigenlijk gisteren had moeten antwoorden. Het gaat om de toekomst van vele kinderen: kunnen zij per 1 september nog naar school? Wij hadden graag steun willen verlenen. Ik ben nu erg in verwarring, want het is wel goed als de Kamer hier vandaag nog iets mee doet.

De voorzitter:

Ik stel vast dat u geen verzoek doet en dat u voor het niet doen van het verzoek ook geen steun van 30 mensen hebt, dus er gebeurt niets. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan moet ik het verzoek overnemen of het even aan mevrouw Arib laten. Als het verzoek wordt gedaan, steunen wij het graag.

De voorzitter:

Dan gaan wij nu luisteren naar mevrouw Arib. Zegt u het maar, mevrouw Arib.

Mevrouw Arib (PvdA):

Voorzitter. Sorry voor deze verwarring. Het gaat inderdaad om het verzoek namens mijn collega Agnes Wolbert om een spoeddebat. Ik hoor al dat de SP dat steunt, dus ik hoop dat het alsnog kan worden gepland.

Mevrouw Dille (PVV):

Voorzitter. In principe steunen wij het verzoek, maar wij zien ook graag een brief van de minister waarin wordt toegelicht wat de actualiteit van deze zaak is.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik wil het verzoek steunen met het verzoek aan de PvdA om op het moment dat de minister naar tevredenheid antwoord geeft op het schriftelijk overleg, het spoeddebat niet te laten doorgaan, tenzij het antwoord natuurlijk onbevredigend is. Wij moeten gewoon binnen een uur de antwoorden hebben op het schriftelijk overleg.

Mevrouw Arib (PvdA):

Het lijkt mij logisch. Als de antwoorden van de minister afdoende zijn, hebben wij ook geen behoefte aan het spoeddebat. Maar als er aanleiding toe is, willen wij toch het verzoek handhaven totdat de brief er is. Daarna kunnen wij beoordelen of het moet doorgaan.

Mevrouw Dille (PVV):

De PVV is het daar geheel mee eens.

De voorzitter:

Dan plannen wij een spoeddebat onder voorbehoud. Er is immers voldoende steun. Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven