Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Q-koorts, te weten:

- de motie-Ouwehand c.s. over in stand houden van het fok- en aanvoerverbod in de melkgeiten- en schapensector (28286, nr. 414);

- de motie-Ouwehand c.s. over verbinden van de herbevolking van melkgeiten- en schapenstallen aan een maximum aantal dieren (28286, nr. 415);

- de motie-Ouwehand c.s. over afzien van een ontheffing voor gewetensbezwaren tegen vaccinatie van melkgeiten en -schapen (28286, nr. 416);

- de motie-Dijkgraaf c.s. over doorvoeren van de versoepelingen van het maatregelenpakket ter bestrijding van de Q-koortsepidemie (28286, nr. 417);

- de motie-Van Gerven over geen besluit tot opheffing van het uitbreidings- en nieuwvestigingsverbod (28286, nr. 418);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over opheffing van het levenslang fokverbod voor jonge gevaccineerde geiten (28286, nr. 419);

- de motie-Arib c.s. over een pilot met een aantal bedrijven (28286, nr. 420).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (28286, nr. 414).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (28286, nr. 415).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (28286, nr. 416).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (28286, nr. 417).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 418).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (28286, nr. 419).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Arib c.s. (28286, nr. 420).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik verzoek de ministers om uiterlijk woensdag 7 juli per brief aan te geven hoe de motie op stuk nr. 417 wordt uitgevoerd.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven