Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over toekomst plantenveredeling, ontwikkelingen in octrooi- en kwekersrecht, te weten:

- de motie-Ouwehand/Van Gerven over een mondiale afspraak over vrij beschikbaar zijn van planteigenschappen voor boeren en veredelaars (27428, nr. 163);

- de motie-Ouwehand over het niet meer verwerven van intellectuele eigendomsrechten op genen en plant- en diereigenschappen (27428, nr. 164);

- de motie-Van Gerven c.s. over uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken" (27428, nr. 165);

- de motie-Jacobi over een dialoog met stakeholders in de sector en de maatschappelijke organisaties (27428, nr. 166);

- de motie-El Fassed c.s. over draagvlak in Europees verband voor een herziening van de bio-octrooirichtlijn (27428, nr. 167).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gerven (27428, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27428, nr. 164).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (27428, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi (27428, nr. 166).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-El Fassed c.s. (27428, nr. 167).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, D66, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen.

Wij kunnen de uitslag niet vaststellen, omdat de verhouding 75-75 is. Wij gaan hoofdelijk stemmen.

Vóór stemmen de leden: El Fassed, Elias, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Hachchi, Halsema, Van der Ham, Harbers, Hennis-Plasschaert, Irrgang, Jansen, Karabulut, Klaver, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, De Krom, Leijten, Lodders, Lucas-Smeerdijk, Van Miltenburg, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Peters, Van Raak, Roemer, Rutte, Schaart, Schippers, Schouw, Slob, Smits, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Van der Steur, Teeven, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Verhoeven, Voordewind, Voortman, Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Wit, Ziengs, Zijlstra, Aptroot, Azmani, Bashir, Van Beek, Berndsen-Jansen, Blok, De Boer, Van Bommel, Bosman, Ten Broeke, Van der Burg, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff en Dijkstra.

Tegen stemmen de leden: Dikkers, Dille, Driessen, Eijsink, Elissen, Ferrier, Fritsma, Gerbrands, Graus, Groot, Van Haersma Buma, Hamer, Heijnen, Helder, Hernandez, Van Hijum, Jacobi, Jadnanansing, De Jager, De Jong, Van Klaveren, Klijnsma, Klink, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Kuiken, Lucassen, Marcouch, Monasch, De Mos, Ormel, Plasterk, De Roon, De Rouwe, Samsom, Sharpe, Smeets, Smilde, Spekman, Timmermans, Van Toorenburg, Uitslag, Van der Veen, Verbeet, Verburg, Verhagen, Vermeij, Van Vliet, Wilders, Wolbert, Agema, Albayrak, Arib, Atsma, Beertema, Van Bemmel, Van Bijsterveldt-Vliegenthart, Blanksma-van den Heuvel, Bontes, Bosma, Bouwmeester, Brinkman, Bruins Slot, Cohen, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck, Dijksma en Dijsselbloem.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 71 tegen 70 stemmen is verworpen.

Naar boven