Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Prinsjesdagstukken alsmede vaststelling van de Regeling vertrouwelijke stukken (32391).

De voorzitter:

Ik stel voor, het voorstel van de commissie voor de Werkwijze zonder stemming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven