Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het voorstel Verordening herziening Financieel Reglement (COM (2010) 260) (32437, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud vast te laten leggen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven